Effectief voelen, denken en doen

Mensen met bewonderenswaardige ambities kunnen op weg naar die veranderingen de moed en grip verliezen. Remon is als een gids in het overweldigende gebied van het “natuurlijk verlangen”, “logisch willen” en “actief handelen”.

Remon

Externe omstandigheden zitten niet altijd mee, maar zelf kun je soms ook één van jouw grootste obstakels zijn.

Het ‘logisch willen’ kan nog zulke fantastische ambities en ideeën hebben, het ‘natuurlijk verlangen’ is zo geëvolueerd om toch vooral beren op de weg te zien en je af te leiden met korte termijn behoeften. Dit kan een sterk verlammend effect hebben op ons “actief handelen”.

Als gediplomeerd Counselor-Coach & Trainer heb ik mij gespecialiseerd in het spanningsveld tussen natuurlijk verlangen, logisch willen en actief doen.

Tijdens onze sessies ga je aan de hand van eigen doelstellingen op zoek naar nieuwe inzichten waarbij ik je motiverend en oplossingsgericht ondersteun. Waar nodig en gewenst worden vaardigheden in effectiviteit aangeleerd en wordt de kennis over het menselijk voelen, denken en doen verbreed.

'Effectief' zie ik als overkoepelende term voor: overzichtelijk, gebalanceerd, waardevol en efficiënt.

Voelen, denken en doen zijn sterk van elkaar afhankelijk en lopen ook in elkaar over.

Effectief energie

De wereld van effectief voelen omvat 4 innerlijke bronnen van energie. Leer de krachten herkennen en ze op de juiste wijze stimuleren en gebruiken.

Kernwoorden:
Zingeving, Fysiek, Mentaal, Emoties, Ervaren

effectiefdenken

De wereld van effectief denken omvat de twee primaire manieren van denken: gerelateerd of gefocust. Met het trainen van je metacognities kun je deze twee manieren effectiever inzetten.

Kernwoorden:
Commitment, Waarden, Waarnemen, Mindfulness, Defusie, Acceptatie

Effectief stappen zetten

De wereld van effectief doen kijkt naar de fasen en keuzes in jouw handelen. Handelen kan bewust of onbewust gericht zijn op behoud van de status quo of verandering. Met trainingen in effectief doen leer je de liminale fasen herkennen en hoe je jezelf hieraan kunt onttrekken.

Kernwoorden:
Discipline, Prioriteiten, Flow, Gewoontes, Plannen, Aandacht